Da Prophets - Es LV

by Olby, Dr. Stupid

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
02:40
4.
03:31
5.
6.
02:59
7.
01:39
8.
9.
03:37
10.
11.
12.
03:26
13.

about

This musical project has been in development since the beginning of 2008. Da Prophets consider this year a starting point or year zero. It marks the overall change and development of consciousness not only among Da Prophets, but also among society as such. On a global scale 2008 can be considered year zero for the world as well because it will never be as it was before the global economic recession. Just like any historical period the first decade of XXI century had it's own zeitgeist, curiosities and peculiarities. Da Prophets decided to reflect this meaningful time by collecting various audio artefacts, bits and fragments thus creating a retrospective of a time in the form of a sound collage or an audio stream of consciousness. Every single sound in it represent the emotions, thoughts and opinions of the authors, their friends and relatives through the zeitgeist prism of the late 2000's.

---

Šis muzikālais projekts tika izstrādāts kopš 2008. gada sākuma, ko Da Prophets uzskata par sākumpunktu jeb nulto gadu – šis gads nosprauž vispārēju apziņas attīstību un izmaiņu ne tikai Da Prophets starpā, bet arī sabiedrībā kā tādā. Globālākā mērogā 2008. gads arī pasaulei ir nultais gads, jo tā nekad nebūs tāda, kāda tā bija pirms vispasaules ekonomiskās lejupslīdes. Gluži kā jebkuram vēsturiskam periodam arī nultajiem gadiem bija savs laikmeta gars, savas īpatnības un dīvainības. Da Prophets izlēma atspoguļot šo zīmīgo laiku sakrājot dažādus skaņu artefaktus, gabaliņus un fragmentus, lai izveidotu retrospektīvu laikmeta atspoguļojumu skaņas kolāžas veidā jeb apziņas plūsmu audio formā, kurā katra niecīgākā skaņa ataino pašu autoru, viņu draugu un tuvinieku domas un viedokļus caur 2000. gadu beigu posma laika gara prizmu.

---

Этот музыкальный проект был в разработке с начала 2008 года. Da Prophets считают что это время - начальная точка или нулевой год . В этом году начинается общее развитие и смена сознания не только среди Da Prophets но и среди общества как такового. С глобальной точки зрения 2008 год для мира тоже был нулевым годом, так как он никогда не будет таким, каким он был до начала глобального экономического кризиса. Как и любой другой исторический период и у нулевых годов был свой дух времени, свои особенности и странности. Da Prophets решили отобразить этот значимый период, собрав разные звуковые артефакты, вырезки и фрагменты, таким образом создав ретроспективу времени в форме звукового коллажа или слухового потока сознания, в котором каждый мельчайший звук отображает мысли, эмоции и мнения самих авторов, их друзей и родственников через призму духа времени конца нулевых годов.

credits

released October 13, 2012

Produced, recorded and mixed by Olby. Co-produced by Dr. Stupid. Cover by Alex. Riga, Latvia. Olby Records 2008-2012.

tags

license

all rights reserved

about

Olby Rīga, Latvia

contact / help

Contact Olby

Streaming and
Download help